خانه / طرح ها و مجتمع ها / سایر مناطق / مجتمع شرکت پتروشیمی ایلام

شرکت پتروشیمی ایلام

محل مجتمع : ایلام

مساحت: 108 هکتار

سال تأسیس: 1383

مالکیت: گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 47/2 درصد، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 17 درصد،سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 17 درصد، سایر سهامداران 18/8درصد

سرمایه: 10/497/459/128/000 ریال

گواهینامه های استاندارد دریافتی :

کاربردهای اصلی محصولات: مصارف پلاستیک مانند لوله، پوشش کابل، فیلم و ...

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0ciBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2YXYrdi12YjZhNin2Ko8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJoZWlnaHQ6IDQ5cHg7Ij7YrtmI2LHYp9qpINmF2LXYsdmB24w8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPti12KfYrdioINmE24zYs9in2YbYszwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHIgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwO9m+2YTbjCDYp9iq24zZhNmGINiz2Ybar9uM2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzMwMDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72KfYqtuM2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0iaGVpZ2h0OiA0OXB4OyI+Jm5ic3A72YXbjNiq2LPZiNuM24wgKE1DSSk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9ImhlaWdodDogNDlweDsiPiZuYnNwOzEzOTI8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfYqtuM2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDszMDg8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72K7YtyDZhNmI2YTZhyDYp9iq24zZhNmGINi62LHYqCAo2KrYpyDYstmF2KfZhiDYqNmH2LHZhyDYqNix2K/Yp9ix24wgJm5ic3A72YjYp9it2K8g2KfZhNmB24zZhiDYp9uM2YTYp9mFKTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtio2YjYqtmGIC0gMTwvdGQ+Cjx0ZD4zLzc8L3RkPgo8dGQ+2YXZhtin2KjYuSDYr9in2K7ZhNuMPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72b7YsdmI2b7bjNmE2YY8L3RkPgo8dGQ+My85Jm5ic3A7PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9mF2YbYp9io2Lkg2K/Yp9iu2YTbjDwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از پل شهید همت، ساختمان شماره 2 بازرگانی پتروشیمی، طبقه پنجم - 1517654611

صندوق پستی :

تلفن: 021-88883736

فکس: 021-88678436

آدرس و کدپستی مجتمع : ايلام چوار- شرکت پتروشيمي ايلام - 6936117189

تلفنخانه: 084-33360782-5

تلفکس:

وبسایت: www.ilampetro.com

ایمیل:

: