خانه / طرح ها و مجتمع ها / سایر مناطق / مجتمع شرکت پتروشیمی ارومیه

شرکت پتروشیمی ارومیه

محل مجتمع : ارومیه ـ کیلومتر 30 ارومیه ـ مهاباد

مساحت: 110 هکتار

سال تأسیس: 1370

مالکیت: گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان83/4درصد، بازرگانی پتروشیمی 10/3 درصد، کارگزاری سهام عدالت 6/3 درصد

سرمایه: : 309,165,876,000 ریال

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 29001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001

کاربردهای اصلی محصولات:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmF2K3YtdmI2YTYp9iqPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aD7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGg+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvaqdix24zYs9iq2KfZhCDZhdmE2KfZhduM2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7NC80PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9in2YjYsdmHINmAINii2YXZiNmG24zYp9qpPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO0NOQ0NDPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzEzNzQ8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7Ys9mI2YTZgdin2Kog2KLZhdmI2YbbjNmI2YU8L3RkPgo8dGQ+NDA8L3RkPgo8dGQ+2KfYs9uM2K8g2LPZiNmE2YHZiNix24zaqdiMINqp2LHYqNmG2KfYqiDYotmF2YjZhtuM2YjZhTwvdGQ+Cjx0ZD5DTkNDQzwvdGQ+Cjx0ZD4xMzc0PC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KfYs9uM2K8g2LPZiNmE2YHZiNix24zaqSZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZD41MDwvdGQ+Cjx0ZD7ar9mI2q/YsdivPC90ZD4KPHRkPktTSjwvdGQ+Cjx0ZD7ZhtuM2YXZhyDYr9mI2YUgMTM5MTwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfZiNix2Yc8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTUvMjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZiNin2K3Yr9mH2KfbjCDYqtmI2YTbjNivINqp2YbZhtiv2Ycg2KfZiNix2Yc8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYotmF2YjZhtuM2KfaqTwvdGQ+Cjx0ZD45Jm5ic3A7PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9mI2KfYrdiv2YfYp9uMINiq2YjZhNuM2K8g2qnZhtmG2K/ZhyDYotmF2YjZhtuM2KfaqTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtqv2Yjar9ix2K88L3RkPgo8dGQ+MTYvNjwvdGQ+Cjx0ZD7YtNix2qnYqiDYtNuM2YXbjNin24zbjCDZgdiz2YHYp9iqINqp2KjZiNiv2KfZhiDYp9ix2YjZhduM2Yc8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر :

صندوق پستی :

تلفن:

فکس:

آدرس و کدپستی مجتمع : ارومیه، کیلومتر 30 جاده ارومیه مهاباد، روبروی پلیس راه -۵۷۳۳۱۸۸۱۱۱

تلفنخانه: 044-32515729-32515716

تلفکس:

وبسایت: www.upciran.com

ایمیل: info@upciran.com

صندوق پستی : 1478