خانه / طرح ها و مجتمع ها / سایر مناطق / مجتمع شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

محل مجتمع : کرمانشاه، جاده هرسین

مساحت: 295/5 هکتار

سال تأسیس: 1375

مالکیت: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 45/2 درصد، گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 21/7 درصد سایر سهامداران 33/1 درصد (شرکت در بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.)

سرمایه: 3/529/200/000/000 ریال

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 29001 - EFQM - OHSAS 18001- ISO 17025 - HSE MS

کاربردهای اصلی محصولات:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmF2K3YtdmI2YTYp9iqPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aD7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGg+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYotmF2YjZhtuM2KfaqTwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDszOTY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72q/Yp9iyINi32KjbjNi524w8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7TS5XLktlbGxvZ2c8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTM4NjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtin2YjYsdmHINqv2LHYp9mG2YjZhDwvdGQ+Cjx0ZD42NjA8L3RkPgo8dGQ+2KLZhdmI2YbbjNin2qkr2q/Yp9iyINiv24wmenduajvYp9qp2LPbjNivINqp2LHYqNmGPC90ZD4KPHRkPlN0YW1pY2FyYm9uPC90ZD4KPHRkPjEzODY8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7ZhduM2YTbjNmI2YYg2YXYqtixINmF2qnYudioINiv2LEg2LPYp9mEPC90aD4KPHRoPtmF2K3ZhCDYqtin2YXbjNmGPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvar9in2LIg2LfYqNuM2LnbjDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDs1NjA8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72LTYsdqp2Kog2YXZhNuMINqv2KfYsiDYp9uM2LHYp9mGPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، ملاصدرا، ابتدای شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک 14 - 1991713441

صندوق پستی :

تلفن: 021-88211221-4

فکس: 021-88059157

آدرس و کدپستی مجتمع : کرمانشاه، کیلومتر 4 جاده هرسین، پل چمر، کیلومتر 3 جاده کمربندی شهید شفیعی- 6715664551

تلفنخانه: 083-31272277-79

تلفکس:

وبسایت: www.kpic.ir

ایمیل: info@kpic.ir

صندوق پستی کارخانه : ۶۷۱۵۵-۱۳۵۴