خانه / طرح ها و مجتمع ها / سایر مناطق / مجتمع شرکت پتروشیمی اصفهان

شرکت پتروشیمی اصفهان

محل مجتمع : اصفهان ـ کیلومتر 5 بزرگراه آزادگان

مساحت: 165 هکتار

سال تأسیس: 1368

مالکیت: صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا 34/3 درصد، صندوق بازنشستگی کشوری 22/3درصد، شخص حقیقی 8 درصد، سایر سهامداران 35/4 درصد (شرکت در فرابورس ایران درج شده است.)

سرمایه: 300/000/000/000 ریال

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001- ISO 14001- OHSAS 18001- EFQM

کاربردهای اصلی محصولات:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNjY4cHg7Ij4KPHRoZWFkPgo8dHI+Cjx0aCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEzOXB4OyI+2YXYrdi12YjZhNin2Ko8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMjRweDsiPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTI3cHg7Ij7YrtmI2LHYp9qpINmF2LXYsdmB24w8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMzZweDsiPti12KfYrdioINmE24zYs9in2YbYszwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE0MHB4OyI+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEzOXB4OyI+Jm5ic3A72KjZhtiy2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMjRweDsiPiZuYnNwOzEzPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTI3cHg7Ij7ZvtmE2KfYqtmB2LHZhduM2KombmJzcDs8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMzZweDsiPlVPUCZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE0MHB4OyI+MTM3MSZuYnNwOzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTM5cHg7Ij7YqtmI2YTZiNim2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMjRweDsiPjcyPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTI3cHg7Ij7ZvtmE2KfYqtmB2LHZhduM2Ko8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMzZweDsiPlVPUDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE0MHB4OyI+MTM3MTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTM5cHg7Ij7Yp9ix2KrZiNiy2KfbjNmE24zZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEyNHB4OyI+MjI8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMjdweDsiPtmF2K7ZhNmI2Lcg2LLYp9uM2YTbjNmGJnp3bmo72YfYpzwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEzNnB4OyI+VU9QPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTQwcHg7Ij4xMzcxPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMzlweDsiPtm+2KfYsdin2LLYp9uM2YTbjNmGPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTI0cHg7Ij40NDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEyN3B4OyI+2YXYrtmE2YjYtyDYstin24zZhNuM2YYmenduajvZh9inPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTM2cHg7Ij5VT1A8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNDBweDsiPjEzNzE8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEzOXB4OyI+2YXYrtmE2YjYtyDYstin24zZhNuM2YYmenduajvZh9inPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTI0cHg7Ij43NTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEyN3B4OyI+2b7ZhNin2KrZgdix2YXbjNiqPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTM2cHg7Ij5VT1A8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNDBweDsiPjEzNzE8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEzOXB4OyI+2KfZhtuM2K/YsduM2K/Zgdiq2KfZhNuM2qk8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMjRweDsiPjQwPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTI3cHg7Ij7Yp9ix2KrZiNiy2KfbjNmE24zZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEzNnB4OyI+Um9sZWNoaW08L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxNDBweDsiPjEzODc8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEzOXB4OyI+2LHYp9mB24zZhtuM2Kog2KLYsdmI2YXYp9iq24zaqTwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEyNHB4OyI+MjE1LzY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMjdweDsiPtm+2YTYp9iq2YHYsdmF24zYqjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEzNnB4OyI+VU9QPC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTQwcHg7Ij4xMzcxPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

خوراک:

PHA+PHN0cm9uZz7YqNmG2LLZhjo8L3N0cm9uZz4g2YXYp9iv2Ycg2KfZiNmE24zZhyDZhtix2YUmenduajvaqdmG2YbYr9mHJnp3bmo72YfYp9iMINi02YjbjNmG2K/ZhyZ6d25qO9mH2KfYjCDYrdi02LHZhyZ6d25qO9qp2LQmenduajvZh9inINmIINix2YbaryZ6d25qO9mH2KcmbmJzcDs8L3A+CjxwPjxzdHJvbmc+2KrZiNmE2YjYptmGOjwvc3Ryb25nPiDZhdin2K/ZhyDYp9mI2YTbjNmHINmG2LHZhSZ6d25qO9qp2YbZhtiv2YcmenduajvZh9inINmIINit2YTYp9mEJnp3bmo72YfYpyZuYnNwOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4g2KfYsdiq2YjYstin24zZhNuM2YY6PC9zdHJvbmc+INmF2KfYr9mHINin2YjZhNuM2Ycg2YbYsdmFJnp3bmo72qnZhtmG2K/ZhyZ6d25qO9mH2KfYjCDZvtmE2KfYs9iq24zaqSZ6d25qO9mH2Kcg2Ygg2LHYstuM2YYmenduajvZh9inJm5ic3A7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPiDZvtin2LHYp9iy2KfbjNmE24zZhjo8L3N0cm9uZz4g2KfZhNuM2KfZgSDZhdi12YbZiNi524zYjCDYsdiy24zZhiZ6d25qO9mH2KfYjCDZvtmE24wg2KfYs9iq2LEmenduajvZh9in2Iwg2b7ZhNuMINin2qnYsduM2YQmenduajvZh9inJm5ic3A7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPtmF2K7ZhNmI2Lcg2LLYp9uM2YTbjNmGJnp3bmo72YfYpzo8L3N0cm9uZz4g2LPZhdmI2YUg2qnYtNin2YjYsdiy24zYjCDYsdmG2q8menduajvZh9inINmIINix2LLbjNmGJnp3bmo72YfYpyZuYnNwOzwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz7Yp9mG24zYr9ix24zYryDZgdiq2KfZhNuM2qk6PC9zdHJvbmc+INix2LLbjNmGJnp3bmo72YfYp9uMINm+2YTbjCDYp9iz2KrYsSDYutuM2LEg2KfYtNio2KfYudiMINmG2LHZhSDaqdmG2YbYr9mHINm+2YTYp9iz2KrbjNqp2YfYpzwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72b7ZhNin2KrZgdix2YXbjNiqPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzM2MzwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvYtNix2qnYqiDZvtin2YTYp9uM2LQg2YbZgdiqINin2LXZgdmH2KfZhjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9mH24zYr9ix2YjamNmGPC90ZD4KPHRkPjEvNCZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvYtNix2qnYqiDZvtin2YTYp9uM2LQg2YbZgdiqINin2LXZgdmH2KfZhjwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

آدرس و کدپستی دفتر : تهران،خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباس‌پور (توانیر)، میدان شهید عباسپور، پلاک1- 1434864973

صندوق پستی :

تلفن: 021-88883939

فکس: 021-88883939

آدرس و کدپستی مجتمع : اصفهان، کیلومتر 5 بزرگراه آزادگان، بلوار اختصاصی پتروشیمی اصفهان - 8335141311

تلفنخانه: 031-33922702-33922701-33922220

تلفکس:

وبسایت: www.epciran.com

ایمیل: info@epciran.com

صندوق پستی :