خانه / طرح ها و مجتمع ها / عسلویه / مجتمع شرکت پتروشیمی کاویان

شرکت پتروشیمی کاویان

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (سایت 2)

مساحت: 43 هکتار

سال تأسیس: 1385

مالکیت: پتروشیمی باختر 60/6 درصد، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس 19/8 درصد، شرکت‌های پتروشیمی لرستان، پلیمر کرمانشاه، پتروشیمی کردستان و پتروشیمی مهاباد (هرکدام 4/2 درصد)

سرمایه: 4/000/000000/000 ریال

گواهینامه های استاندارد دریافتی :

کاربردهای اصلی محصولات: ماده اولیه تولید پلی اتیلن ها و اتیلن گلایکولها

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی فاز 1 (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogNjY4cHg7Ij4KPHRoZWFkPgo8dHI+Cjx0aCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE5MnB4OyI+2YXYrdi12YjZhNin2Ko8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMTJweDsiPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTE0cHg7Ij7YrtmI2LHYp9qpINmF2LXYsdmB24w8L3RoPgo8dGggc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMjJweDsiPti12KfYrdioINmE24zYs9in2YbYszwvdGg+Cjx0aCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEyNnB4OyI+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE5MnB4OyI+Jm5ic3A72KfYqtuM2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDExMnB4OyI+Jm5ic3A7MTAwMDwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDExNHB4OyI+Jm5ic3A72KfYqtin2YY8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMjJweDsiPtiq2qnZhtuM2b4mbmJzcDs8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMjZweDsiPiZuYnNwOzEzOTE8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDE5MnB4OyI+2KjYsdi0INiz2Ycg2qnYsdio2YbZhyDZiCDYs9mG2q/bjNmGINiq2LE8L3RkPgo8dGQgc3R5bGU9IndpZHRoOiAxMTJweDsiPjg5PC90ZD4KPHRkIHN0eWxlPSJ3aWR0aDogMTE0cHg7Ij7Yp9iq2KfZhjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEyMnB4OyI+2KraqdmG24zZvjwvdGQ+Cjx0ZCBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEyNnB4OyI+MTM5MTwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDvYqtmI2YTbjNiv2KfYqiDYp9i12YTbjCAmbmJzcDvZgdin2LIgMiAo2YfYstin2LEg2KrZhiDYr9ixINiz2KfZhCk8L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9InRhYmxlLXJlc3BvbnNpdmUiPgo8dGFibGUgY2xhc3M9InRhYmxlIHRhYmxlLXN0cmlwZWQgdGFibGUtY29uZGVuc2VkIj4KPHRoZWFkPgo8dHI+Cjx0aD7Zhdit2LXZiNmE2KfYqjwvdGg+Cjx0aD7YuNix2YHbjNiqJnRoaW5zcDvYp9iz2YXbjDwvdGg+Cjx0aD7YrtmI2LHYp9qpINmF2LXYsdmB24w8L3RoPgo8dGg+2LXYp9it2Kgg2YTbjNiz2KfZhtizPC90aD4KPHRoPtiz2KfZhCDYqNmH2LHZhyZ6d25qO9io2LHYr9in2LHbjDwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfYqtuM2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDsxMDA8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfYqtin2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72KraqdmG24zZvjwvdGQ+Cjx0ZD7Zhdix2K/Yp9ivJm5ic3A7MTM5NDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtio2LHYtCDYs9mHINqp2LHYqNmG2Ycg2Ygg2LPZhtqv24zZhiDYqtixPC90ZD4KPHRkPjg5PC90ZD4KPHRkPtin2KrYp9mGPC90ZD4KPHRkPtiq2qnZhtuM2b48L3RkPgo8dGQ+2YXYsdiv2KfYryAxMzk0PC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

کاربرد محصولات:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfYqtin2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7MTMxNSZ0aW1lczsyPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9mG2YHYqiDZiCDar9in2LIg2b7Yp9ix2LMg2KzZhtmI2KjbjDwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از چهارراه فاطمی، پلاک 1286، طبقه4 - 73441-14118

صندوق پستی : 3441/ 14118

تلفن: 66438600

فکس: 60962406

آدرس و کدپستی مجتمع : عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 7511975776

تلفنخانه: 2 - 07737294001

تلفکس: 07737294039

وبسایت: www.petrokavian.com

ایمیل: info@petrokavian.com

صندوق پستی : 366- 75391