خانه / طرح ها و مجتمع ها / عسلویه / مجتمع شرکت پتروشیمی مروارید

شرکت پتروشیمی مروارید

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (سایت 2)

مساحت: 17/29 هکتار

سال تأسیس: 1384

مالکیت: صندوق ذخیره فرهنگیان 46/55 درصد، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 17 درصد، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت 17 درصد، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت 17 درصد

سرمایه: 1,500,000,000,000 ریال

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001- ISO 4001 - EFQM -OHSAS 18001- IMS

کاربردهای اصلی محصولات: ماده اولیه تولید پلی اتیلن ها و اتیلن گلایکولها

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmF2K3YtdmI2YTYp9iqPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aD7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGg+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzUwMDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvYp9iq2KfZhjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvYqtqp2YbbjNm+PC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9in2LPZgdmG2K8gMTM4ODwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtio2LHYtNmH2KfbjCDYs9mHINqp2LHYqNmG2Ycg2Ygg2LPZhtqv24zZhiDYqtixPC90ZD4KPHRkPjQ3PC90ZD4KPHRkPtin2KrYp9mGPC90ZD4KPHRkPtiq2qnZhtuM2b48L3RkPgo8dGQ+2KfYs9mB2YbYryAxMzg4PC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2YXZiNmG2Ygg2KfYqtuM2YTZhiDar9mE2KfbjNqp2YjZhDwvdGQ+Cjx0ZD41MDA8L3RkPgo8dGQ+2KfYqtuM2YTZhi8g2Kfaqdiz24zamNmGPC90ZD4KPHRkPti02YQ8L3RkPgo8dGQ+2K/bjCAxMzk0PC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2K/bjCDYp9iq24zZhNmGINqv2YTYp9uM2qnZiNmEPC90ZD4KPHRkPjUwPC90ZD4KPHRkPtin2KrbjNmE2YYvINin2qnYs9uM2pjZhjwvdGQ+Cjx0ZD7YtNmEPC90ZD4KPHRkPtiv24wgMTM5NDwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfYqtin2YY8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A7NjUwPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9mB2KfYstmH2KfbjCDZvtin2LHYsyDYrNmG2YjYqNuMPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KfYqtuM2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZD4zNDA8L3RkPgo8dGQ+2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDZhdix2YjYp9ix24zYrzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtin2qnYs9uM2pjZhjwvdGQ+Cjx0ZD4zNjg8L3RkPgo8dGQ+2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDZhdix2YjYp9ix24zYrzwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه شهانقی، پلاک 29 - 1993686115

صندوق پستی :

تلفن: 88607291-021

فکس: 88039571-021

آدرس و کدپستی مجتمع : بوشهر، عسلویه

تلفنخانه: 07737293035

تلفکس: 07737293044

وبسایت: www.morvaridpc.ir

ایمیل: info@morvaridpc.ir

صندوق پستی : 363-75391