خانه / طرح ها و مجتمع ها / عسلویه / مجتمع شرکت پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی جم

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مساحت: 77 هکتار + 22 هکتار در فاز دوم

سال تأسیس: 1379

مالکیت: شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 22/70 درصد، صندوق بازنشستگی کشوری 22/85 درصد، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 23/19 درصد، سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 15 درصد،سایر سهامداران 16/26 درصد

سرمایه: 9/600/000/000/000 ریال

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 - ISO 14001- EFQM - OHSAS 18001- ISO 10015- ISO 17025

کاربردهای اصلی محصولات: به عنوان خوراک واحدهای پایین دستی شامل کارخانه‌های فرش ماشینی، موکت، اکریلیک، حلال‌ها، رنگ، روغن‌ها، ضد یخ، صنایع نساجی و چسب و انواع مصارف پلاستیک‌ها مانند روکش کابل، تولید انواع فیلم‌ها، ظروف و لوله، ... قطعات صنعتی نظیر پوشش لوازم صوتی و تصویری، قطعات داخل اتومبیل و ...

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmF2K3YtdmI2YTYp9iqPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aD7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGg+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzEzMjA8L3RkPgo8dGQgcm93c3Bhbj0iNSI+Jm5ic3A72KfYqtin2YbYjCDYqNix2LQmenduajsg2LPYqNqp2IwgPGJyIC8+2KjYsdi0INiz2Ycg2qnYsdio2YbZh9iMINio2LHYtCDZvtmG2Kwg2qnYsdio2YbZh9iM2q/Yp9iyINmF2KfbjNi52Iwg2KLYsdmI2YXYp9iq24zaqSDYs9mG2q/bjNmGPC90ZD4KPHRkIHJvd3NwYW49IjUiPiZuYnNwO9iq2qnZhtuM2b48L3RkPgo8dGQgcm93c3Bhbj0iNSI+Jm5ic3A7MTM4NjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtm+2LHZiNm+24zZhNmGPC90ZD4KPHRkPjMwNTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtio2YbYstuM2YYg2b7bjNix2YjZhNuM2LIg2K7Yp9mFPC90ZD4KPHRkPjIxNjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtmG2YHYqiDaqdmI2LHZhzwvdGQ+Cjx0ZD40MDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtiq2LHaqduM2KjYp9iqINqG2YfYp9ixINqp2LHYqNmG2Yc8L3RkPgo8dGQ+MjQ1PC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2b7ZhNuMJnp3bmo72KfYqtuM2YTZhiDYs9mG2q/bjNmGLyDYs9io2qkg2K7Yt9uMPC90ZD4KPHRkPjMwMDwvdGQ+Cjx0ZD7Yp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkPtio2KfYstmEPC90ZD4KPHRkPjEzODc8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7ZvtmE24wmenduajvYp9iq24zZhNmGINiz2Ybar9uM2YY8L3RkPgo8dGQ+MzAwPC90ZD4KPHRkPtin2KrbjNmE2YY8L3RkPgo8dGQ+2KjYp9iy2YQ8L3RkPgo8dGQ+MTM4NjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPjEg2YgzINio2YjYqtin2K/bjNmGPC90ZD4KPHRkPjExNTwvdGQ+Cjx0ZCByb3dzcGFuPSIyIj7YqNix2LQg2obZh9in2LEg2qnYsdio2YbZhzwvdGQ+Cjx0ZCByb3dzcGFuPSIyIj5CQVNGPC90ZD4KPHRkPjEzODg8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7Ysdin2YHbjNmG24zYqiDahtmH2KfYsSDaqdix2KjZhtmHPC90ZD4KPHRkPjEzMDwvdGQ+Cjx0ZD4xMzg4PC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KjZiNiq2YYgLSAxPC90ZD4KPHRkPjEwMDwvdGQ+Cjx0ZD7Yp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkPkF4ZW5zPC90ZD4KPHRkPjEzOTE8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4rQzY8L3RkPgo8dGQ+OC81PC90ZD4KPHRkPtin2KrbjNmE2YY8L3RkPgo8dGQ+QXhlbnM8L3RkPgo8dGQ+MTM5MTwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KjYsdi0INiz2KjaqTwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDs2ODA8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDZhtmI2LHbjCAo2KjYsdiy2YjbjNmHKTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtix2KfZgduM2YbbjNiqPC90ZD4KPHRkPjM4MDwvdGQ+Cjx0ZD7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINmG2YjYsduMICjYqNix2LLZiNuM2YcpPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KjYsdi0INm+2YbYqtin2YY8L3RkPgo8dGQ+NTU8L3RkPgo8dGQ+2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDZhtmI2LHbjCAo2KjYsdiy2YjbjNmHKTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtqv2KfYsiDZhdin24zYuTwvdGQ+Cjx0ZD44MzwvdGQ+Cjx0ZD7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINmG2YjYsduMICjYqNix2LLZiNuM2YcpPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KLYsdmI2YXYp9iq24zaqSDYs9mG2q/bjNmGPC90ZD4KPHRkPjE2PC90ZD4KPHRkPtm+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2YbZiNix24wgKNio2LHYstmI24zZhyk8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYp9iq2KfZhjwvdGQ+Cjx0ZD43MDcmbmJzcDs8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72YHYp9iyJnp3bmo72YfYp9uMINm+2KfYsdizINis2YbZiNio24w8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7Yp9iq2KfZhjwvdGQ+Cjx0ZD42NTc8L3RkPgo8dGQ+2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDZvtin2LHYszwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtiq2LHaqduM2KjYp9iqINm+2LHZiNm+2KfZhjwvdGQ+Cjx0ZD44NzwvdGQ+Cjx0ZD7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINm+2KfYsdizPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2b7Zhtiq2KfZhiDZvtmE2KfYszwvdGQ+Cjx0ZD45MTwvdGQ+Cjx0ZD7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINm+2KfYsdizPC90ZD4KPC90cj4KPC90Ym9keT4KPC90YWJsZT4KPC9kaXY+CjxwPiZuYnNwOzwvcD4=

آدرس و کدپستی دفتر : تهران،خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 27 - 1434843145

صندوق پستی :

تلفن: 88654545-021

فکس: 88771426-021

آدرس و کدپستی مجتمع : عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، پتروشیمی جم

تلفنخانه: 5-07737323222

تلفکس: 07737323311

وبسایت: www.jpcomplex.com

ایمیل: info@jpcomplex.com

صندوق پستی : 415-75391