خانه / طرح ها و مجتمع ها / عسلویه / مجتمع شرکت پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی جم

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مساحت: 77 هکتار + 22 هکتار در فاز دوم

سال تأسیس: 1379

مالکیت: شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 22/70 درصد، صندوق بازنشستگی کشوری 22/85 درصد، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 23/19 درصد، سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 15 درصد،سایر سهامداران 16/26 درصد (شرکت در بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده است)

سرمایه: 9/600/000/000/000 ریال

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 - ISO 14001- EFQM - OHSAS 18001- ISO 10015- ISO 17025

کاربردهای اصلی محصولات:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmF2K3YtdmI2YTYp9iqPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aD7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGg+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzEzMjA8L3RkPgo8dGQgcm93c3Bhbj0iNSI+Jm5ic3A72KfYqtin2YbYjCDYqNix2LQmenduajsg2LPYqNqp2IwgPGJyIC8+2KjYsdi0INiz2Ycg2qnYsdio2YbZh9iMINio2LHYtCDZvtmG2Kwg2qnYsdio2YbZh9iM2q/Yp9iyINmF2KfbjNi52Iwg2KLYsdmI2YXYp9iq24zaqSDYs9mG2q/bjNmGPC90ZD4KPHRkIHJvd3NwYW49IjUiPiZuYnNwO9iq2qnZhtuM2b48L3RkPgo8dGQgcm93c3Bhbj0iNSI+Jm5ic3A7MTM4NjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtm+2LHZiNm+24zZhNmGPC90ZD4KPHRkPjMwNTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtio2YbYstuM2YYg2b7bjNix2YjZhNuM2LIg2K7Yp9mFPC90ZD4KPHRkPjIxNjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtmG2YHYqiDaqdmI2LHZhzwvdGQ+Cjx0ZD40MDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtiq2LHaqduM2KjYp9iqINqG2YfYp9ixINqp2LHYqNmG2Yc8L3RkPgo8dGQ+MjQ1PC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2b7ZhNuMJnp3bmo72KfYqtuM2YTZhiDYs9mG2q/bjNmGLyDYs9io2qkg2K7Yt9uMPC90ZD4KPHRkPjMwMDwvdGQ+Cjx0ZD7Yp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkPtio2KfYstmEPC90ZD4KPHRkPjEzODc8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7ZvtmE24wmenduajvYp9iq24zZhNmGINiz2Ybar9uM2YY8L3RkPgo8dGQ+MzAwPC90ZD4KPHRkPtin2KrbjNmE2YY8L3RkPgo8dGQ+2KjYp9iy2YQ8L3RkPgo8dGQ+MTM4NjwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPjEg2YgzINio2YjYqtin2K/bjNmGPC90ZD4KPHRkPjExNTwvdGQ+Cjx0ZCByb3dzcGFuPSIyIj7YqNix2LQg2obZh9in2LEg2qnYsdio2YbZhzwvdGQ+Cjx0ZCByb3dzcGFuPSIyIj5CQVNGPC90ZD4KPHRkPjEzODg8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7Ysdin2YHbjNmG24zYqiDahtmH2KfYsSDaqdix2KjZhtmHPC90ZD4KPHRkPjEzMDwvdGQ+Cjx0ZD4xMzg4PC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KjZiNiq2YYgLSAxPC90ZD4KPHRkPjEwMDwvdGQ+Cjx0ZD7Yp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkPkF4ZW5zPC90ZD4KPHRkPjEzOTE8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD4rQzY8L3RkPgo8dGQ+OC81PC90ZD4KPHRkPtin2KrbjNmE2YY8L3RkPgo8dGQ+QXhlbnM8L3RkPgo8dGQ+MTM5MTwvdGQ+CjwvdHI+CjwvdGJvZHk+CjwvdGFibGU+CjwvZGl2Pgo8cD4mbmJzcDs8L3A+

خوراک:

PHA+2KjZhyDYudmG2YjYp9mGINiu2YjYsdin2qkg2YjYp9it2K/Zh9in24wg2b7Yp9uM24zZhiDYr9iz2KrbjCDYtNin2YXZhCDaqdin2LHYrtin2YbZhyZ6d25qO9mH2KfbjCDZgdix2LQg2YXYp9i024zZhtuM2Iwg2YXZiNqp2KrYjCDYp9qp2LHbjNmE24zaqdiMINit2YTYp9mEJnp3bmo72YfYp9iMINix2Ybar9iMINix2YjYutmGJnp3bmo72YfYp9iMINi22K8g24zYrtiMINi12YbYp9uM2Lkg2YbYs9in2KzbjCDZiCDahtiz2Kgg2Ygg2KfZhtmI2KfYuSDZhdi12KfYsdmBINm+2YTYp9iz2KrbjNqpJnp3bmo72YfYpyDZhdin2YbZhtivINix2Yjaqdi0INqp2KfYqNmE2Iwg2KrZiNmE24zYryDYp9mG2YjYp9i5INmB24zZhNmFJnp3bmo72YfYp9iMINi42LHZiNmBINmIINmE2YjZhNmH2IwgLi4uINmC2LfYudin2Kog2LXZhti52KrbjCDZhti424zYsSDZvtmI2LTYtCDZhNmI2KfYstmFINi12YjYqtuMINmIINiq2LXZiNuM2LHbjNiMINmC2LfYudin2Kog2K/Yp9iu2YQg2KfYqtmI2YXYqNuM2YQg2YggLi4uPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJ0YWJsZS1yZXNwb25zaXZlIj4KPHRhYmxlIGNsYXNzPSJ0YWJsZSB0YWJsZS1zdHJpcGVkIHRhYmxlLWNvbmRlbnNlZCI+Cjx0aGVhZD4KPHRyPgo8dGg+2YbYp9mFPC90aD4KPHRoPtmH2LLYp9ix2KrZhi8g2LPYp9mEPC90aD4KPHRoPtmF2K3ZhCDYqtin2YXbjNmGPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvYqNix2LQg2LPYqNqpPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzY4MDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtiq2LHZiNi024zZhduMINmG2YjYsduMICjYqNix2LLZiNuM2YcpPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2LHYp9mB24zZhtuM2Ko8L3RkPgo8dGQ+MzgwPC90ZD4KPHRkPtm+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2YbZiNix24wgKNio2LHYstmI24zZhyk8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7YqNix2LQg2b7Zhtiq2KfZhjwvdGQ+Cjx0ZD41NTwvdGQ+Cjx0ZD7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINmG2YjYsduMICjYqNix2LLZiNuM2YcpPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2q/Yp9iyINmF2KfbjNi5PC90ZD4KPHRkPjgzPC90ZD4KPHRkPtm+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2YbZiNix24wgKNio2LHYstmI24zZhyk8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7Yotix2YjZhdin2KrbjNqpINiz2Ybar9uM2YY8L3RkPgo8dGQ+MTY8L3RkPgo8dGQ+2b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDZhtmI2LHbjCAo2KjYsdiy2YjbjNmHKTwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9in2KrYp9mGPC90ZD4KPHRkPjcwNyZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZgdin2LImenduajvZh9in24wg2b7Yp9ix2LMg2KzZhtmI2KjbjDwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPtin2KrYp9mGPC90ZD4KPHRkPjY1NzwvdGQ+Cjx0ZD7Zvtiq2LHZiNi024zZhduMINm+2KfYsdizPC90ZD4KPC90cj4KPHRyPgo8dGQ+2KrYsdqp24zYqNin2Kog2b7YsdmI2b7Yp9mGPC90ZD4KPHRkPjg3PC90ZD4KPHRkPtm+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2b7Yp9ix2LM8L3RkPgo8L3RyPgo8dHI+Cjx0ZD7ZvtmG2KrYp9mGINm+2YTYp9izPC90ZD4KPHRkPjkxPC90ZD4KPHRkPtm+2KrYsdmI2LTbjNmF24wg2b7Yp9ix2LM8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر : تهران،خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 27 - 1434843145

صندوق پستی :

تلفن: 88654545-021

فکس: 88771426-021

آدرس و کدپستی مجتمع : عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، پتروشیمی جم

تلفنخانه: 5-07737323222

تلفکس: 07737323311

وبسایت: www.jpcomplex.com

ایمیل: info@jpcomplex.com

صندوق پستی : 415-75391