خانه / طرح ها و مجتمع ها / عسلویه / مجتمع شرکت پتروشیمی مهر

شرکت پتروشیمی مهر

محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (سایت 2)

مساحت: 13 هکتار

سال تأسیس: 1384

مالکیت: شرکت اتحاد سرمایه گذاری پتروشیمی سنگاپور60 درصد، شرکت پتروشیمی بین الملل 40 درصد

سرمایه: 340/000/000/000 ریال

گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001- ISO 14001- EFQM -OHSAS 18001

کاربردهای اصلی محصولات: مصارف پلاستیک مانند لوله، پوشش کابل، فیلم و . . .

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

نمودار تولید:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Jm5ic3A7PC9kaXY+

تولیدات اصلی (هزار تن در سال):

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmF2K3YtdmI2YTYp9iqPC90aD4KPHRoPti42LHZgduM2KomdGhpbnNwO9in2LPZhduMPC90aD4KPHRoPtiu2YjYsdin2qkg2YXYtdix2YHbjDwvdGg+Cjx0aD7Ytdin2K3YqCDZhNuM2LPYp9mG2LM8L3RoPgo8dGg+2LPYp9mEINio2YfYsdmHJnp3bmo72KjYsdiv2KfYsduMPC90aD4KPC90cj4KPC90aGVhZD4KPHRib2R5Pgo8dHI+Cjx0ZD4mbmJzcDvZvtmE24wg2KfYqtuM2YTZhiDYs9mG2q/bjNmGPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzMwMDwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvYp9iq24zZhNmGPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwO9mF24zYqtiz2YjbjNuMIChNQ0kpPC90ZD4KPHRkPiZuYnNwOzEzODg8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

خوراک:

PGRpdiBjbGFzcz0idGFibGUtcmVzcG9uc2l2ZSI+Cjx0YWJsZSBjbGFzcz0idGFibGUgdGFibGUtc3RyaXBlZCB0YWJsZS1jb25kZW5zZWQiPgo8dGhlYWQ+Cjx0cj4KPHRoPtmG2KfZhTwvdGg+Cjx0aD7Zh9iy2KfYsdiq2YYvINiz2KfZhDwvdGg+Cjx0aD7Zhdit2YQg2KrYp9mF24zZhjwvdGg+CjwvdHI+CjwvdGhlYWQ+Cjx0Ym9keT4KPHRyPgo8dGQ+Jm5ic3A72KfYqtuM2YTZhjwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDszMTA8L3RkPgo8dGQ+Jm5ic3A72b7Yqtix2YjYtNuM2YXbjCDYrNmFINmIINiz2KfbjNixINmF2KzYqtmF2Lkg2YfYpzwvdGQ+CjwvdHI+Cjx0cj4KPHRkPiZuYnNwO9io2YjYqtmGIC0xPC90ZD4KPHRkPjIvNSZuYnNwOzwvdGQ+Cjx0ZD4mbmJzcDvZiNin2LHYr9in2KogLyDZvtiq2LHZiNi024zZhduMINis2YU8L3RkPgo8L3RyPgo8L3Rib2R5Pgo8L3RhYmxlPgo8L2Rpdj4KPHA+Jm5ic3A7PC9wPg==

آدرس و کدپستی دفتر : تهران، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان پنجم، طبقه اول، پلاک 22 - 1513643911

صندوق پستی :

تلفن: 60-88554759- 021

فکس:

آدرس و کدپستی مجتمع : شهرستان عسلویه، فاز 2 پتروشیمی، پتروشیمی مهر

تلفنخانه: 7321092- 0773

تلفکس: 7321091- 0773

وبسایت:

ایمیل:

صندوق پستی : 445- 75391