دسترسی سریع
هوالشافی
آدرس :
    میدان ونک خیابان ملاصدرا -خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی -    شرکت ملی صنایع
پتروشیمی-
طبقه چهارم-امور
خمات درمانی

 

 تلفن  :
مستقيم :
88059827

و یا 
 79 -
88059760  داخلی های : 3451،3449،3440،3421،3441

 پست الكترونيك:health@nipc.ir