صفحه اصلی > پرسش های متداول 

پاسخ به پرسش های متداول

1. در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در امور بازرگاني پتروشيمي ، برنامه و عملكرد توليد، فروش و صادرات به آدرس www.petrochem-ir.net مراجعه فرمایید.

2. در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تدارکات کالا به سایت شرکت كالاي پتروشيمي www.pkc-ir.com مراجعه فرمایید.

3. در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص امور بین الملل و سرمایه گذاری خارجی از سایت www.pccint.com  بازدید فرمایید.

4. در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص صنايع پايين دستي پتروشیمی به سایت ‌www.nipc.net/pdid  مراجعه فرمایید.

5. جهت بازدید از سايت خبري و روابط عمومي پتروشيمي به آدرس  www.nipna.ir  مراجعه فرمایید.

6. جهت اطلاعات بیشتر در مورد تحقيق و توسعه ، ثبت اختراع ، لايسنس ، فرايند ، كاتاليست و ..... از سایت  www.npc-rt.ir بازدید فرمایید.

7. جهت درخواست استخدام و يا آگاهي از برنامه هاي آموزشي ، تعرفه هاي بهداشت و درمان ،‌قوانين و مقررات و بخشنامه هاي اداري ، موضوع مديريت منابع انساني را از صفحه اول وب انتخاب كرده و یا به آدرس http://npchr.nipc.ir/  مراجعه فرمایید.

8. جهت اطلاع از مشخصات تماس شركتها و مجتمعها ،‌ موضوع ارتباط با شرکت های پتروشیمی را از منوی اصلی انتخاب نماييد.

9. جهت آگاهي از طرحها و مجتمعهاي توليدي و محصولات ما ، موضوع بروشورها را از منوی اصلی انتخاب نماييد.