اعضاي هيئت مديره

 اعضاء مجمع عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

·         وزیر محترم نفت

·         معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

·         وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

·         وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

·         وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

·         وزیر محترم نیرو

·         مدیر عامل محترم شرکت ملی نفت ایران

·         مدیر محترم مالی شرکت ملی نفت ایران

 

اعضای هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

·         بیژن زنگنه (رئیس هیئت مدیره و وزیر نفت)

·         مرضیه شاهدائی ( نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل)  

·         فرناز علوی ( عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی و توسعه)

·         داود شاددل (عضو هیئت مدیره )

·         علي محمد بساق زاده (عضو هیئت مدیره و مدیر کنترل تولید)