درخواست ثبت در AVL به عنوان نماينده انحصاری


به نام خدا

                                                                                                            تاریخ:

شماره:

پیوست : CD

جناب آقای مهندس شمسی

رئیس کل امور پشتیبانی مهندسی طرح ها

 

موضوع : درخواست ثبت در AVL  شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند شرکت ..............................بعنوان نماینده انحصاری شرکت............... از کشور .................. می باشد که در زمینه ....(مکانیک،برق و یا......)............   فعالیت دارد و درخواست ورود به سرفصل های مصوب  از AVL شرکت ملی صنایع پتروشیمی را دارد :

به عنوان مثال : 1.3.9 - VALVE  

در ضمن کلیه مدارک مورد نیاز بر اساس پرسشنامه سازندگان تکمیل و به پیوست در قالب CD ارسال می گردد.

همچنین جهت پاسخگویی به هر گونه سئوالات احتمالی و هماهنگی های لازم خانم/ آقای ............................ به شماره تماس ................................................... به عنوان نماینده این شرکت معرفی می گردند.

 

امضاء

تاریخ