دانلود

دانلود > شرایط و مدارک ثبت در AVL صنایع پتروشیمی
   
برنامه ها

  VendorList  - 0 مگابايت

     نظرات : 49 -  نمايش : 5958  -  دانلود : 3685


...

  درخواست ثبت در AVL (سازنده/ پیمانکار/ مشاور)  - 1 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1652  -  دانلود : 1273


...

  درخواست ثبت در AVL (نماینده انحصاری شرکت)  - 1 مگابايت

     نظرات : 16 -  نمايش : 1462  -  دانلود : 1183


...

  Vendor Evaluation Manufacturers Questionnaire  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1339  -  دانلود : 1174


...

  فرم پرسشنامه غيرسازندگان (داخلي)  - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1171  -  دانلود : 1038


...

  مدارک لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 971  -  دانلود : 986


...

  فرم پرسشنامه سازندگان (داخلي)  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1099  -  دانلود : 916


...

  سرفصل های مصوب (زمینه های تخصصی )  - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 817  -  دانلود : 851


...

  شرایط لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 849  -  دانلود : 818


...

  فرم پرسشنامه ( شركتهاي بازرسي فني )  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 726  -  دانلود : 627


...