صفحه اصلی > خدمات الکترونيک > شرایط و مدارک لازم جهت بررسی و ثبت در AVL  

 قابل توجه متقاضیان  ورود به AVL شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 

در راستای شناسایی و معرفی سازندگان اقلام و تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمی به مجتمع ها و طرح های در دست اجرای پتروشیمی ، مدارک و سوابق شرکتهای متقاضی درکمیته های ارزیابی تخصصی در زمینه های مختلف ، مورد بررسی و ارزیابی فنی قرار می گیرند و در نهایت فهرست شرکتهای توانمند داخلی و خارجی با درج در وب سایت صنایع پتروشیمی در اختیار متقاضیان دریافت این اطلاعات قرار خواهد گرفت.

شرایط بررسی شرکتها و مدارک لازم در ادامه مطلب ذکر گردیده است.

 

 

1- شرایط لازم جهت بررسی و ثبت در AVL

2- مدارک مورد نیاز جهت قرارگیری در AVL

 
 

دانلود کلیه مستندات