صفحه اصلي > پتروشيمی ايران > دانلود 
دانلود > کاتالوگ ها / بروشورها
   
برنامه ها

  فرصت های سرمايه گذاری صنعت پتروشيمی ايران  - 4 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 607  -  دانلود : 513


فرصت های سرمايه گذاری صنعت پتروشيمی ايران...

  Iran’s Investment opportunities  - 5 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 225  -  دانلود : 247


Iran’s Investment opportunities in Petrochemical Industry...