صفحه اصلي > پتروشيمی ايران > دانلود 
دانلود > کاتالوگ ها / بروشورها
   
برنامه ها

  فرصت های سرمايه گذاری صنعت پتروشيمی ايران  - 4 مگابايت

     نظرات : 28 -  نمايش : 1357  -  دانلود : 1222


فرصت های سرمايه گذاری صنعت پتروشيمی ايران...

  Iran’s Investment opportunities  - 5 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 586  -  دانلود : 624


Iran’s Investment opportunities in Petrochemical Industry...