ارتباط با مسئولین


مرضیه شاهدایی
معاون وزیر نفت و مدیر عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي

 


حسين عليمراد
مدیریت سرمایه گذاری

 


عباس آقاهادي فروشاني
توسعه منابع انساني

 


فرناز علوي
برنامه ریزی و توسعه

 

مدیریت طرحها

 


علي محمد بساق زاده
کنترل تولید

 

اکبر لطفی
مالی

 


حميدرضا عجمي
ایمنی،بهداشت و محیط زیست

 

ستاد معاونت وزير


اسحق طاهریان
دفتر معاون وزیر


سید عباس بهشتی
حراست


محمود غنی لو
هسته گزينش


مرتضي رحيميان سراي
مجامع و سهام


احمد شکری
امور بازرسي


محمود سرلك
هیأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري


داریوش باورصاد
امور بین الملل

داود راه چمنی
امور مهندسی ساختار


رضا خلج
روابط عمومی


اردشیر غزنوی
حسابرسي داخلي


احمدرضا مصیر
امور حقوقی


رضا محتشمي پور
دفتر توسعه صنايع تکمیلی