اطلاعات تماس مديران و روسای ستادی

جهت تماس مستقیم به ابتدای تمامی شماره ها ۸۴۹۹ اضافه نمائید.

" اعضای هیئت مدیره "

· سیدرضا نوروززاده (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل)

· مرضیه شاهدائی ( قائم مقام وزیر نفت و عضو هیئت مدیره )

· فرناز علوی ( عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی و توسعه)

· علي محمد بساق زاده (عضو هیئت مدیره و مدیر کنترل تولید)

" مدیران ارشد "

- مدیر طرح ها ـ ۲۶۸۱ - ۲۶۸۳

- علی محمد بساق زاده -  مدیر کنترل تولید - 2691

- اکبر لطفی ـ مدیر مالی - 2695

- حسین علیمراد ـ مدیر سرمایه گذاری ـ 4816
- عباس آقاهادی ـ مدیر توسعه منابع انسانی ـ ۲۶۷۳ - ۲۶۷۵
- سعید باغبانی - سرپرست بهداشت، ایمنی و محیط زیست ـ ۲۴۱۹-۲۶۶۳
- اسحق طاهریان ـ مشاور معاون وزیر نفت و رئیس دفتر مدیرعامل ـ ۴۸۰۲
- احمدرضا مصیر- رئيس كل امور حقوقي ـ ۲۶۵۱

- رضا خلج ـ رئیس کل روابط عمومی ـ ۳۸۳۰
- محسن علم بیگی- رئیس کل امور مجامع و سهام ـ ۴۸۱۱
- داریوش باورصاد- رئیس کل امور بين‌الملل ـ ۲۳۶۰
- حمیدرضا اصلانی نژاد - رئیس کل امور حسابرسي داخلي ـ ۲۶۶۱
- سعید پیراسته فرد ـ رئیس مهندسی ساختار ـ ۲۶۵۵
- سید عباس بهشتی- رئيس كل حراست پتروشيمي ـ ۲۳۲۲ - ۴۶۹۹
- رضا محتشمی پور ـ رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی ـ ۳۸۳۱
- احمد شکری ـ رئیس امور بازرسی و رسیدگی به شکایات ـ ۳۵۹۲
- محمود غنی لو ـ رئیس هسته گزینش ـ ۴۰۹۳
- محمود سرلک ـ رئیس امور اجرایی هیئت بدوی ـ ۳۶۳۲-۲۴۷۴