اطلاعات تماس

دفتر مرکزی

نشانی تهران، میدان ونک خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، شماره 144

کد پستی: 1993834557

صندوق پستی: 6896-19395

تلفنخانه: 84991

نمابر: 88059702

 روابط عمومی: 

تلفن:  88059834 ،فاکس88059835

پست الکترونیک: info@nipc.ir

امور بازرسی:

تلفن: 88620097

نمابر: 88620098

پست الکترونیک: bazresi@nipc.ir

ساعات كار: شنبه تا چهارشنبه ساعت  16 - 8

ايام تعطيل: پنجشنبه و جمعه