پیوندهای مرتبط

لينکستان > وزارت نفت
   
لينکستان

  صندوق هاي بازنشستگي پس انداز و رفاه صنعت نفت  - http://www.bazneshaste.com

     نظرات : 444 -  نمايش : 40301
  پورتال وزارت نفت  - http://www.mop.ir

     نظرات : 653 -  نمايش : 37665
  شركت ملي نفت ايران  - http://www.nioc.ir

     نظرات : 43 -  نمايش : 10985
  سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت   - http://www.piho.ir/

     نظرات : 133 -  نمايش : 9924
  انجمن نفت ايران  - http://www.ipi.ir

     نظرات : 89 -  نمايش : 8623
  مركز خدمات مشاوره اي صنعت نفت  - http://moshavereh.nioc.ir/

     نظرات : 115 -  نمايش : 7950
  شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران  - http://www.niordc.ir

     نظرات : 70 -  نمايش : 7761
  موسسه مطالعات بين المللي انرژي  - http://www.iies.ac.ir

     نظرات : 81 -  نمايش : 6774
  هيات مركزي گزينش وزارت نفت  - http://hmg.mop.ir/

     نظرات : 32 -  نمايش : 6322
  اداره كل بهداشت ايمني و محيط زيست وزارت نفت   - http://hse.mop.ir/

     نظرات : 51 -  نمايش : 5486
  شركت ملي گاز ايران  - http://www.nigc.ir

     نظرات : 31 -  نمايش : 5469
  پژوهشگاه صنعت نفت  - http://www.ripi.ir

     نظرات : 17 -  نمايش : 4954
  پايگاه اطلاع رساني مركز مقاومت بسيج وزارت نفت  - http://alamdarnews.com

     نظرات : 29 -  نمايش : 4217
  معاونت توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت  - http://www.pmhr.ir

     نظرات : 91 -  نمايش : 4156
  پورتال امور اوپك و روابط با مجامع انرژي  - http://opec.mop.ir

     نظرات : 3 -  نمايش : 4002
  دانشگاه صنعت نفت  - http://www.put.ac.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR

     نظرات : 7 -  نمايش : 3861
  اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي   - http://tadvin.nioc.ir/

     نظرات : 22 -  نمايش : 3585
  مسكن صنعت نفت  - http://maskan.mop.ir/

     نظرات : 21 -  نمايش : 3303
  تدوين روش ها و مقررات مالي  - http://tadvinmali.nioc.ir/

     نظرات : 8 -  نمايش : 3177
  مديريت توسعه منابع انساني  - http://www.nioc-hrm.com

     نظرات : 29 -  نمايش : 3108
  معاونت امور بين الملل و بازرگاني  - http://diac.mop.ir/

     نظرات : 5 -  نمايش : 3086
  كتابخانه مركزي نفت  - http://www.nioclibrary.ir

     نظرات : 7 -  نمايش : 2808
  نظام جامع تعميرات ونگهداري در صنعت نفت  - http://cmms.mop.ir/

     نظرات : 8 -  نمايش : 2740
  ستاد اقامه نماز  - http://www.namazenaft.org

     نظرات : 2 -  نمايش : 2568
  اتوماسيون اداري  - http://192.168.20.34/eorg1/Logon.aspx

     نظرات : 12 -  نمايش : 2555
  معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربني  - http://pshr.mop.ir/DefaultFolder

     نظرات : 6 -  نمايش : 2519