مناقصه و مزایدهآگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد 3/183/520)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت "احداث کانال P2S1 - بخشی از طرح مهار و دفع سیلاب سایت عسلویه" اقدام نماید.
 ٠٨:٥٧ - يکشنبه ١٨ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان3/183/432)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:٤٧ - شنبه ١٧ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ‏ای
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت "احداث ایستگاه های تقویت فشار CS2 & CS7 (سیاه مکان – گچساران)" اقدام نماید.
 ٠٩:٠٦ - دوشنبه ٢١ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای (کد فراخوان 3/179/632 )
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام امور مورد نیاز به شرح ذیل اقدام نماید.
 ٠٨:٤٤ - يکشنبه ١٣ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت "احداث ایستگاه های تقویت فشار CS2 & CS7 (سیاه مکان – گچساران)" اقدام نماید.
 ١٥:٣٣ - سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد 3/167/557)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام " لايروبي اسکله‏ های P1 الی P7 بندر پتروشیمی ماهشهر " اقدام نماید.
 ١١:٠٧ - شنبه ٣ شهريور ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله‏ ای (کد 3/171/095)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت" نصب عایق روی لاین ها و تجهیزات بدون عایق بندر پتروشیمی پارس " اقدام نماید.
 ٠٩:٥٦ - شنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی شماره 3/169/482
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد شیت پایل های مازاد موجود در استان بوشهر – شهرستان کنگان – منطقه تنبک (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس - عسلویه) را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
 ١٣:١٨ - سه شنبه ٩ مرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ‏ای (کد3/167/557)
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت جهت انجام " لايروبي اسکله ‏های P1 الی P7 بندر پتروشیمی ماهشهر " اقدام نماید.
 ٠٨:٢٤ - دوشنبه ١١ تير ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان انتخاب پیمانکار
آگهی انتخاب پیمانکار نگهداشت دیزل ژنراتور و آسانسور
انتخاب پیمانکار پشتیبانی و سرویس آسانسورها و دیزل ژنراتورهای در ساختمان شیخ بهائی
 ١٤:٤٦ - يکشنبه ١٣ خرداد ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>