دانلود

دانلود > شرایط و مدارک ثبت در AVL صنایع پتروشیمی
   
برنامه ها

  VendorList  - 0 مگابايت

     نظرات : 55 -  نمايش : 6583  -  دانلود : 4020


...

  درخواست ثبت در AVL (سازنده/ پیمانکار/ مشاور)  - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 1822  -  دانلود : 1401


...

  درخواست ثبت در AVL (نماینده انحصاری شرکت)  - 1 مگابايت

     نظرات : 16 -  نمايش : 1605  -  دانلود : 1303


...

  Vendor Evaluation Manufacturers Questionnaire  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 1483  -  دانلود : 1287


...

  فرم پرسشنامه غيرسازندگان (داخلي)  - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1327  -  دانلود : 1181


...

  مدارک لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 1053  -  دانلود : 1082


...

  فرم پرسشنامه سازندگان (داخلي)  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1228  -  دانلود : 1024


...

  سرفصل های مصوب (زمینه های تخصصی )  - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 895  -  دانلود : 945


...

  شرایط لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 928  -  دانلود : 907


...

  فرم پرسشنامه ( شركتهاي بازرسي فني )  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 843  -  دانلود : 712


...