لیست وندورهای مورد تایید شرکت ملی صنایع پتروشیمی

دانلود > لیست وندور های مورد تایید شرکت ملی صنایع پتروشیمی
   
برنامه ها

  سازندگان (AVL)   - 1 مگابايت

     نظرات : 36 -  نمايش : 3004  -  دانلود : 2715


...

  مشاوران و پیمانکاران ( ACL )  - 1 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1481  -  دانلود : 1270


...

  لیست جانبی ( SIDE LIST )  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1326  -  دانلود : 1135


...