دانلود

دانلود > شرایط و مدارک ثبت در AVL صنایع پتروشیمی
   
برنامه ها

  VendorList  - 0 مگابايت

     نظرات : 43 -  نمايش : 4925  -  دانلود : 3093


...

  درخواست ثبت در AVL (سازنده/ پیمانکار/ مشاور)  - 1 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1351  -  دانلود : 1045


...

  درخواست ثبت در AVL (نماینده انحصاری شرکت)  - 1 مگابايت

     نظرات : 15 -  نمايش : 1177  -  دانلود : 956


...

  Vendor Evaluation Manufacturers Questionnaire  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1084  -  دانلود : 952


...

  مدارک لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 817  -  دانلود : 808


...

  فرم پرسشنامه غيرسازندگان (داخلي)  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 878  -  دانلود : 795


...

  فرم پرسشنامه سازندگان (داخلي)  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 857  -  دانلود : 705


...

  سرفصل های مصوب (زمینه های تخصصی )  - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 695  -  دانلود : 686


...

  شرایط لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 719  -  دانلود : 658


...

  فرم پرسشنامه ( شركتهاي بازرسي فني )  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 554  -  دانلود : 479


...