دانلود

دانلود > شرایط و مدارک ثبت در AVL صنایع پتروشیمی
   
برنامه ها

  VendorList  - 0 مگابايت

     نظرات : 49 -  نمايش : 5963  -  دانلود : 3686


...

  درخواست ثبت در AVL (سازنده/ پیمانکار/ مشاور)  - 1 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1652  -  دانلود : 1274


...

  درخواست ثبت در AVL (نماینده انحصاری شرکت)  - 1 مگابايت

     نظرات : 16 -  نمايش : 1464  -  دانلود : 1184


...

  Vendor Evaluation Manufacturers Questionnaire  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1340  -  دانلود : 1175


...

  فرم پرسشنامه غيرسازندگان (داخلي)  - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1172  -  دانلود : 1039


...

  مدارک لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 971  -  دانلود : 987


...

  فرم پرسشنامه سازندگان (داخلي)  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1100  -  دانلود : 917


...

  سرفصل های مصوب (زمینه های تخصصی )  - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 817  -  دانلود : 852


...

  شرایط لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 850  -  دانلود : 819


...

  فرم پرسشنامه ( شركتهاي بازرسي فني )  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 727  -  دانلود : 628


...