صفحه اصلي > پتروشيمی ايران > دانلود 
دانلود > شرایط و مدارک ثبت در AVL صنایع پتروشیمی
   
برنامه ها

  VendorList  - 0 مگابايت

     نظرات : 43 -  نمايش : 4278  -  دانلود : 2716


...

  درخواست ثبت در AVL (سازنده/ پیمانکار/ مشاور)  - 1 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1134  -  دانلود : 886


...

  درخواست ثبت در AVL (نماینده انحصاری شرکت)  - 1 مگابايت

     نظرات : 14 -  نمايش : 981  -  دانلود : 810


...

  Vendor Evaluation Manufacturers Questionnaire  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 892  -  دانلود : 807


...

  مدارک لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 703  -  دانلود : 684


...

  فرم پرسشنامه غيرسازندگان (داخلي)  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 689  -  دانلود : 644


...

  سرفصل های مصوب (زمینه های تخصصی )  - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 593  -  دانلود : 578


...

  فرم پرسشنامه سازندگان (داخلي)  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 670  -  دانلود : 556


...

  شرایط لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 626  -  دانلود : 550


...

  فرم پرسشنامه ( شركتهاي بازرسي فني )  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 418  -  دانلود : 370


...