صفحه اصلي > پتروشيمی ايران > دانلود 
دانلود > شرایط و مدارک ثبت در AVL صنایع پتروشیمی
   
برنامه ها

  VendorList  - 0 مگابايت

     نظرات : 35 -  نمايش : 3443  -  دانلود : 2170


...

  درخواست ثبت در AVL (سازنده/ پیمانکار/ مشاور)  - 1 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 909  -  دانلود : 712


...

  درخواست ثبت در AVL (نماینده انحصاری شرکت)  - 1 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 759  -  دانلود : 639


...

  Vendor Evaluation Manufacturers Questionnaire  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 696  -  دانلود : 639


...

  مدارک لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 546  -  دانلود : 525


...

  فرم پرسشنامه غيرسازندگان (داخلي)  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 525  -  دانلود : 501


...

  سرفصل های مصوب (زمینه های تخصصی )  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 468  -  دانلود : 450


...

  شرایط لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 488  -  دانلود : 428


...

  فرم پرسشنامه سازندگان (داخلي)  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 500  -  دانلود : 421


...

  فرم پرسشنامه ( شركتهاي بازرسي فني )  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 309  -  دانلود : 281


...