صفحه اصلي > پتروشيمی ايران > دانلود 
دانلود > شرایط و مدارک ثبت در AVL صنایع پتروشیمی
   
برنامه ها

  VendorList  - 0 مگابايت

     نظرات : 32 -  نمايش : 3059  -  دانلود : 1924


...

  درخواست ثبت در AVL (سازنده/ پیمانکار/ مشاور)  - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 814  -  دانلود : 626


...

  درخواست ثبت در AVL (نماینده انحصاری شرکت)  - 1 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 667  -  دانلود : 553


...

  Vendor Evaluation Manufacturers Questionnaire  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 614  -  دانلود : 540


...

  مدارک لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 486  -  دانلود : 448


...

  فرم پرسشنامه غيرسازندگان (داخلي)  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 475  -  دانلود : 429


...

  سرفصل های مصوب (زمینه های تخصصی )  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 418  -  دانلود : 380


...

  شرایط لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 425  -  دانلود : 362


...

  فرم پرسشنامه سازندگان (داخلي)  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 426  -  دانلود : 356


...

  فرم پرسشنامه ( شركتهاي بازرسي فني )  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 269  -  دانلود : 230


...