صفحه اصلي > پتروشيمی ايران > دانلود 
دانلود > شرایط و مدارک ثبت در AVL صنایع پتروشیمی
   
برنامه ها

  VendorList  - 0 مگابايت

     نظرات : 25 -  نمايش : 2559  -  دانلود : 1602


...

  درخواست ثبت در AVL (سازنده/ پیمانکار/ مشاور)  - 1 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 686  -  دانلود : 522


...

  Vendor Evaluation Manufacturers Questionnaire  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 525  -  دانلود : 458


...

  درخواست ثبت در AVL (نماینده انحصاری شرکت)  - 1 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 546  -  دانلود : 449


...

  مدارک لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 411  -  دانلود : 372


...

  فرم پرسشنامه غيرسازندگان (داخلي)  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 402  -  دانلود : 360


...

  سرفصل های مصوب (زمینه های تخصصی )  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 358  -  دانلود : 316


...

  شرایط لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 363  -  دانلود : 300


...

  فرم پرسشنامه سازندگان (داخلي)  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 354  -  دانلود : 290


...

  فرم پرسشنامه ( شركتهاي بازرسي فني )  - 1 مگابايت

  نمايش : 219  -  دانلود : 181


...