پیوندهای مرتبط

لينکستان > وزارت نفت
   
لينکستان

  صندوق هاي بازنشستگي پس انداز و رفاه صنعت نفت  - http://www.bazneshaste.com

     نظرات : 513 -  نمايش : 43764
  پورتال وزارت نفت  - http://www.mop.ir

     نظرات : 694 -  نمايش : 41190
  شركت ملي نفت ايران  - http://www.nioc.ir

     نظرات : 73 -  نمايش : 14012
  سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت   - http://www.piho.ir/

     نظرات : 145 -  نمايش : 12284
  مركز خدمات مشاوره اي صنعت نفت  - http://moshavereh.nioc.ir/

     نظرات : 185 -  نمايش : 11427
  شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران  - http://www.niordc.ir

     نظرات : 107 -  نمايش : 11412
  انجمن نفت ايران  - http://www.ipi.ir

     نظرات : 147 -  نمايش : 10869
  موسسه مطالعات بين المللي انرژي  - http://www.iies.ac.ir

     نظرات : 99 -  نمايش : 8561
  هيات مركزي گزينش وزارت نفت  - http://hmg.mop.ir/

     نظرات : 35 -  نمايش : 7593
  پژوهشگاه صنعت نفت  - http://www.ripi.ir

     نظرات : 34 -  نمايش : 7556
  اداره كل بهداشت ايمني و محيط زيست وزارت نفت   - http://hse.mop.ir/

     نظرات : 64 -  نمايش : 6782
  شركت ملي گاز ايران  - http://www.nigc.ir

     نظرات : 45 -  نمايش : 6469
  دانشگاه صنعت نفت  - http://www.put.ac.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR

     نظرات : 13 -  نمايش : 5751
  پايگاه اطلاع رساني مركز مقاومت بسيج وزارت نفت  - http://alamdarnews.com

     نظرات : 31 -  نمايش : 4846
  معاونت توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت  - http://www.pmhr.ir

     نظرات : 93 -  نمايش : 4795
  پورتال امور اوپك و روابط با مجامع انرژي  - http://opec.mop.ir

     نظرات : 3 -  نمايش : 4554
  اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي   - http://tadvin.nioc.ir/

     نظرات : 24 -  نمايش : 4146
  مسكن صنعت نفت  - http://maskan.mop.ir/

     نظرات : 30 -  نمايش : 3869
  معاونت امور بين الملل و بازرگاني  - http://diac.mop.ir/

     نظرات : 27 -  نمايش : 3796
  تدوين روش ها و مقررات مالي  - http://tadvinmali.nioc.ir/

     نظرات : 8 -  نمايش : 3724
  مديريت توسعه منابع انساني  - http://www.nioc-hrm.com

     نظرات : 33 -  نمايش : 3645
  كتابخانه مركزي نفت  - http://www.nioclibrary.ir

     نظرات : 8 -  نمايش : 3450
  نظام جامع تعميرات ونگهداري در صنعت نفت  - http://cmms.mop.ir/

     نظرات : 9 -  نمايش : 3215
  اتوماسيون اداري  - http://192.168.20.34/eorg1/Logon.aspx

     نظرات : 13 -  نمايش : 3022
  ستاد اقامه نماز  - http://www.namazenaft.org

     نظرات : 2 -  نمايش : 3006
  معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربني  - http://pshr.mop.ir/DefaultFolder

     نظرات : 6 -  نمايش : 2951