صفحه اصلي > پیوندهای مرتبط 
لينکستان > وزارت نفت
   
لينکستان

  پورتال وزارت نفت  - http://www.mop.ir

     نظرات : 624 -  نمايش : 34776
  صندوق هاي بازنشستگي پس انداز و رفاه صنعت نفت  - http://www.bazneshaste.com

     نظرات : 395 -  نمايش : 34484
  شركت ملي نفت ايران  - http://www.nioc.ir

     نظرات : 37 -  نمايش : 10102
  سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت   - http://www.piho.ir/

     نظرات : 109 -  نمايش : 8729
  انجمن نفت ايران  - http://www.ipi.ir

     نظرات : 64 -  نمايش : 7237
  شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران  - http://www.niordc.ir

     نظرات : 56 -  نمايش : 6806
  مركز خدمات مشاوره اي صنعت نفت  - http://moshavereh.nioc.ir/

     نظرات : 79 -  نمايش : 6246
  موسسه مطالعات بين المللي انرژي  - http://www.iies.ac.ir

     نظرات : 79 -  نمايش : 6211
  هيات مركزي گزينش وزارت نفت  - http://hmg.mop.ir/

     نظرات : 29 -  نمايش : 5687
  شركت ملي گاز ايران  - http://www.nigc.ir

     نظرات : 23 -  نمايش : 4987
  اداره كل بهداشت ايمني و محيط زيست وزارت نفت   - http://hse.mop.ir/

     نظرات : 46 -  نمايش : 4915
  پژوهشگاه صنعت نفت  - http://www.ripi.ir

     نظرات : 15 -  نمايش : 4289
  پايگاه اطلاع رساني مركز مقاومت بسيج وزارت نفت  - http://alamdarnews.com

     نظرات : 29 -  نمايش : 3886
  معاونت توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت  - http://www.pmhr.ir

     نظرات : 87 -  نمايش : 3834
  پورتال امور اوپك و روابط با مجامع انرژي  - http://opec.mop.ir

     نظرات : 3 -  نمايش : 3730
  دانشگاه صنعت نفت  - http://www.put.ac.ir/homepage.aspx?site=DouranPortal&tabid=1&lang=fa-IR

     نظرات : 6 -  نمايش : 3386
  اداره تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي   - http://tadvin.nioc.ir/

     نظرات : 22 -  نمايش : 3247
  مسكن صنعت نفت  - http://maskan.mop.ir/

     نظرات : 21 -  نمايش : 2987
  تدوين روش ها و مقررات مالي  - http://tadvinmali.nioc.ir/

     نظرات : 8 -  نمايش : 2896
  مديريت توسعه منابع انساني  - http://www.nioc-hrm.com

     نظرات : 26 -  نمايش : 2820
  معاونت امور بين الملل و بازرگاني  - http://diac.mop.ir/

     نظرات : 3 -  نمايش : 2726
  نظام جامع تعميرات ونگهداري در صنعت نفت  - http://cmms.mop.ir/

     نظرات : 8 -  نمايش : 2516
  كتابخانه مركزي نفت  - http://www.nioclibrary.ir

     نظرات : 7 -  نمايش : 2496
  ستاد اقامه نماز  - http://www.namazenaft.org

     نظرات : 2 -  نمايش : 2324
  اتوماسيون اداري  - http://192.168.20.34/eorg1/Logon.aspx

     نظرات : 11 -  نمايش : 2301
  معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربني  - http://pshr.mop.ir/DefaultFolder

     نظرات : 6 -  نمايش : 2274